Beemo Uygulaması Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 TANIMLAR

Beemo : Aşağıda bilgileri yer alan Beemo A.Ş’ye ait markadır.

Ticaret Ünvanı : Beemo Yazılım İnternet Hizmetleri San ve Tic. A.Ş
Merkez Adresi : Gümüşsuyu Mah. Muhtar Kamil Sk. Basmacı Binası No:3/1 Beyoğlu / İSTANBUL
Mersis No : 160 156 457 100001

Beemo SMS Şifresi:

Beemo başlığı ile gönderilen doğrulama mesajlarının tamamına verilen isimdir.

Beemo Uygulaması/Hizmet:

Beemo kapsamında Mobil Ödeme Sistemi (“MÖS”) Beemo işyerlerinden ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan hizmetidir. Beemo uygulaması/Hizmet aracılığı ile ödemeler Türk Lirası (TL) üzerinden gerçekleştirilir.

Beemo Üye İşyeri:

Beemo ile Beemo Üye İşyeri Sözleşmesi’ni imzalayan ve Beemo üzerinden ödeme kabul eden fiziksel ve/veya online işyerleridir.

Sadakat Programı

Program’a, mobil uygulamayı indirmek suretiyle üye olan gerçek kişilere, Program’a dahil olan ÜYE İŞYERLERİ’nde ayrıcalıklar, indirimler, puan kazanımı, kampanyalar, hediyeler, çekilişler, duyurular ve ÜYE İŞYERLERİ’nde satılan ürünlerle ilgili içerikler vb. sunan pazarlama programını,

Hizmetler:

BEEMO bünyesinde ÜYE İŞYERLERİ tarafından, ÜYELER’in yararlanmasına ilişkin olarak sunulacak olan hizmetleri,

Genel Şartlar/Sözleşme:

Bu Sözleşme’nin bütün maddelerine birlikte verilen addır.

Kullanıcı / Üye:

İşbu BEEMO Kullanım Koşulları’nı kabul etmek suretiyle BEEMO’ya üye olan gerçek kişiyi,

Kişisel Veri:

BEEMO’ya üye olmak amacıyla, ÜYE’den alınan ad, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet bilgileri, ÜYE’nin konum verisi ve ÜYE’nin gezinme bilgilerini,

Ödül – Puan:

ÜYELER’in belirli üye işyerlerinde yaptıkları alışverişler veya restoran rezervasyonları üzerinden ve BEEMO tarafından belirlenecek farklı uygulamalarla kazanacakları puanları,

SMS:

Operatörlerin ara bağlantı anlaşması yaptığı diğer operatörlerdeki GSM abonelerine gönderilen en fazla 160 karakterli yazılı mesajlardır.

Taraflar:

Sözleşme kapsamında gerektiğinde Beemo ve Kullanıcı’ya birlikte verilen isimdir.

Yükseltilmiş Haklar:

Hizmet’in kullanıldığı Cihaz’ın fabrika çıkışı özelliklerinden daha fazlasını kullanabilmesini ve Mobil Cihaz’ın işletim sisteminde değişiklik yapabilmesini sağlayan yönetici (admin) haklarına verilen bir isimdir.

MADDE 2 KAPSAM

İş bu Sözleşme, Beemo Hizmeti’nin kullanımına ilişkin esas ve koşulları düzenlemektedir. Kullanıcılar, Hizmet’i kullanırken işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaklarını ve uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Beemo hizmetinden faydalanmak için Müşteri/Kullanıcı’nın iOS 9 ve üstü, Android 7.1 ve üstü ya da akıllı cihazlara sahip olması ve uygulama marketlerinden Beemo’yu telefonlarına indirmeleri gerekmektedir.

Kullanıcı Yükseltilmiş Hakları kullanabilmek amacıyla işletim sisteminde değişiklik yapması durumunda (İOS Jailbreak, Android Root vb.) bu tercihinin her türlü risk ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu konuda hiçbir şekilde Beemo’nun sorumlu olmadığını, bu nedenle ve/veya bununla bağlantılı nedenlerle doğabilecek finansal, parasal, maddi, manevi v.s her türlü zararlardan Beemo’nun sorumlu tutmayacağını, kabul ve beyan eder.

MADDE 3 BEEMO UYGULAMASININ KULLANIMINA İLİŞKİN ESAS VE KOŞULLAR

3.1 MOBİL ÖDEME SİSTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK İŞLEMLER

Beemo Uygulaması (“Uygulama”) üzerinden kullanılabilen Mobil Ödeme Sistemi (“MÖS”) bir ödeme aracı olup Kullanıcılar MÖS üzerinden Beemo İş yeri ödemesi işlemlerini gerçekleştirilebilmektedir.

3.1.1 Kullanıcıların MÖS Üzerinden Yapacakları İşlemler’e İlişkin Esaslar

Kullanıcılar, Mobil Uygulama üzerinden Beemo İş yeri ödemesi işlemlerini gerçekleştirebilir.

Kullanıcılar, Mobil Uygulama üzerinde yapacakları ödeme işlemleri için Beemo uygulamasına bağlı kredi ve banka (debit) kartı kaynaklarını kullanabilecektir.

Mobil Ödeme İşlemleri, NestPay tarafından sağlanmaktadır. NestPay ile Beemo arasındaki sözleşmeye bağlı olarak, entegrasyon işlemleri gerçekleştirilmekte ve mobil ödeme sistemi NestPay kontrolünde yürütülmektedir.

Ödeme işlemlerine ilişkin doğacak sorunlardan dolayı Beemo kesinlikle sorumlu gösterilemez.

3.1.1.2 MÖS’e Kredi Kartı Tanımlama:

MÖS’e kredi kartını tanımlayan Kullanıcı ilgili kredi kartında yeterli limit bulunması kaydıyla Beemo İş yeri’nden yaptığı mal ve hizmet alım bedellerini MÖS ile ödemek için MÖS’e tanımladığı kredi kartını kullanabilecektir.

Kullanıcı, MÖS’e birden fazla kredi kartı tanımlayabilecektir. Kullanıcının MÖS’e kredi kartı tanımlayabilmesi için Beemo uygulamasına üye olması, kart ekleme sözleşmesini kabul ederek, kredi ve banka kartlarını tanımlaması gerekmektedir.

Kullanıcının, Beemo’ya tanımladığı kredi kartı ile Beemo uygulaması üzerinden ödeme yapabilmesi için, harcamanın yapıldığı işyerinin de Beemo uygulamasını kullanan Üye İş yeri statüsünde olması gerekir.

MÖS’e tanımlanan kredi kartı ile yapılan ödemelerde, söz konusu ödeme tutarı Kullanıcının kredi kartının alışveriş limitine yansıtılacak olup söz konusu tutarın nakit avans şeklinde kullanımı söz konusu değildir.

Kullanıcı, banka / kredi kartlarının tanımladığında, kredi kartı bilgileri kesinlikle Beemo’nun sistemlerine kaydedilmemekte, saklanmamakta, Beemo bu güvenli hizmeti Mastercard’ın kart saklama ve ödeme platformu Masterpass ‘ten almaktadır. Kullanıcı kredi / banka kartı bilgilerini Masterpass’e tanımlamayı ve kart saklama hizmetinin Masterpass’ten alınmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, banka / kredi kartlarının tanımlanmasını talep ediyor ise, KREDİ / BANKA KARTI EKLEME HİZMET SÖZLEŞMESİ’ni tamamen okumayı ve adı geçen bu sözleşmede belirtilen usul ve şartları kabul ediyor ise; anılan KREDİ / BANKA KARTI EKLEME SÖZLEŞMESİ’ni onaylamayı ve ayrıca kendisinden talep edilen diğer bilgileri (Kart Ekle bölümünde, kart ismi, kart no, kartın son kullanma tarihi ve CVV/CVC2 bilgileri v.s gibi talep edilen bilgiler) usulüne uygun olarak girmeyi ve sağlamayı kabul ve beyan eder.

Bunların ardından elektronik ticaret işlemlerinin güvenliğinin artırılması amacıyla Visa ve MasterCard tarafından geliştirilmiş bir sistem olan 3D Secure olarak tanımlayabilir.

3.1.2 Kullanıcılar’ın MÖS Üzerinden Yapacakları İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar:

Kullanıcılar ise MÖS üzerinden Beemo İşyeri ödemesi işlemlerini gerçekleştirebilir.

3.1.3 Kullanıcıların Gerçekleştirebileceği Fonksiyonel İşlemler

3.1.3.1 PIN Kodu ile Uygulamaya Giriş

PIN kodu, Beemo uygulamasının güvenliğini arttırılmaya yönelik tasarlanmış olan bir fonksiyondur. Kullanıcılar, Beemo uygulamasına üye oldukları anda PIN kodu oluşturmak zorundadır. Uygulamaya, bu PIN kodu ile giriş yapmak zorunludur.

Kullanıcılar PIN kodu’nu üçüncü şahıslarla paylaşmayacaklarını kabul / beyan ederler. PIN Kodu’nun kullanıcı tarafından paylaşılması ve çalınması durumunda, Beemo’nun herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceği kullanıcı tarafından kabul edilmiştir.

Kullanıcı, dilediği zaman Ayarlar menüsü içerisinden PIN kodunu değiştirme hakkına sahiptir.

3.1.3.2 Yüz Tanıma veya Parmak İzi Tanıma ile Uygulamaya Giriş

Kullanıcının akıllı telefonu veya tabletindeki yazılımın desteklemesi halinde, kullanıcı Beemo’da geçerli olmak üzere Pin Kodu yerine yüz tanıma veya parmak izi okuma teknolojisini, Beemo’nun ayarlar menüsünden, Touch ID / Face ID tercihlerini aktif hale getirerek kullanabilir.

MADDE 4 GENEL ESASLAR

 1. Kullanıcı, Hizmet’i sadece Beemo’nun sağladığı platformlar üzerinden ve ilgili platformlarda yer alan talimatlara uygun kullanacağını, 2.Kullanıcı, Hizmet’i kullanırken Beemo’nun ilgili mevzuat çerçevesinde zaman zaman kendisinden talep edebileceği tüm belgeleri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak sağlayacağını, Beemo’nun bu bilgileri saklamak, işlemek ve ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili makamlara bildirmekle, aktarmakla yükümlü ve/veya yetkili olduğunu, 3. Kullanıcı Hizmet’i kullanmak için ilgili kanunlar çerçevesinde gerekli ehliyete sahip olduğunu ehliyetsizlikle ilgili hususlar Beemo’ya yazılı olarak ulaştırılmış olmadıkça Beemo’ya bu yüzden hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini, özellikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayınlanmış olmasının Beemo’ya, özel yazılı bildirim olmadıkça bağlamayacağını,4. Kullanıcı Hizmet’ten yararlanmak için Beemo’ya verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, Beemo’nun bu bilgilerin doğruluğuna güvenerek işlem yaptığını Beemo’nun bu sözleşme kapsamında verilen bilgi ve belgeleri en az on yıl süreyle istenildiği anda erişim sağlanacak şekilde kayıt altında tutacağını, işleyeceğini, 5. Kullanıcı, Hizmet kullanılması sureti ile gerçekleştirilecek işlemlerde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek her türlü işlem, hizmet için gerekli olan bilgi ve belgelerin, üçüncü şahıslarla paylaşılmasına peşinen muvafakat ettiğini, Beemo’nun işbu işlemler dışında yetkili olmayan kişilerin kişisel bilgi ve belgelere ulaşmaması adına gerekli önlemleri aldığını, Kullanıcı, işbu Sözleşme konusu işlemler ile ilgili her türlü masraf, vergi vb.nin kendisine ait olduğunu, 6. Beemo’nun Hizmet kullanıcılarına mümkün olan en iyi hizmeti verebilmek için sürekli kendini yenilemekte olduğunu ve bu nedenle, Kullanıcı’ya verdiği Hizmet’i, şekil ve içerik itibariyle ödeme hizmetine ilişkin değişiklik koşulları saklı kalmak kaydıyla her zaman önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebileceğini, 7. Hizmet kapsamında Beemo tarafından gönderilen SMS’lerin Beemo başlığı ile iletileceğini bildiğini, bunun dışında farklı bir başlık ile gelen SMS’lere itibar etmeyeceğini aksi halde söz konusu olacak zararlardan dolayı Beemo’nun sorumlu olmayacağını, 8. Hizmet’in, kanuni olmayan uygulamalar için kullanılmayacağını, 9. Beemo’nun kendisinden Hizmet’in kullanabilmesi için gerekli gördüğü bilgileri aktivasyon/kayıt işlemleri sırasında veya Hizmet’in sürekli kullanımı kapsamında her zaman ilgili platformlar üzerinden talep edebileceğini ve Beemo’ya verdiği bilgilerin her zaman tam, doğru ve güncel olacağını, Beemo tarafından açıkça izin verilmedikçe Hizmet’e Beemo’nun sağladığı platform/platformlar üzerinden sunulan arabirim haricinde hiçbir şekilde erişmeyeceğini, erişmeye teşebbüs etmeyeceğini, 10. Hizmet’e ve/veya Hizmet’e bağlı olan sunucu ve ağlara müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir faaliyet ile iştigal etmeyeceğini, Beemo tarafından ayrı bir sözleşme ile izin verilmediği müddetçe Hizmet’i işbu Sözleşme’de ve sair ilgili belgelerde belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayacağını, kullandırmayacağını, 11. Beemo’nun Kullanıcı bilgilerini herhangi bir kanal (e-mail vb) aracılığı talep etmediğini/etmeyeceğini bildiğini, bu nedenle e-mail ya da başka bir kanaldan kendisinden şifre bilgileri talep edildiği takdirde bu bilgileri paylaşmayacağını aksi halde söz konusu olan zararlardan kendisinin sorumlu olacağını, 12. Kullanıcı, Hizmet’e yönelik Beemo tarafından cep telefonuna gönderilen SMS’lerin başlığında yer alan ismin Beemo olduğunu kontrol etmeyi, gönderilen mesajın Beemo’dan geldiğinden emin olmadıkça mesajı yanıtlamayacağını ve talep edilen hususları yerine getirmeyeceğini, 13,. Üyelik ve işlem ücretleri ile detaylı güncel bilgiye ve işbu sözleşmeye www.beemo.com.tr adresinin altında yer alan ilgili sayfalardan ulaşılabileceğini bildiğini, internet sayfasında yer alan sözleşmenin sözleşme öncesi bilgilendirme yerine geçtiğini, 14. Hizmetler’e erişimde kullanılan şifrelerin korunması ve Hizmet kullanılarak gerçekleşen her türlü işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve şifresinin izinsiz kullanıldığını fark ettiği anda derhal Beemo’ya, (0 850 885 09 69 no’lu Beemo Müşteri Hizmetleri aracılığıyla) haber vereceğini, 15. Platform/Platformlar üzerinden hiçbir şekilde yanlış bilgi verilmeyeceğini veya başkasının kişisel bilgilerini kullanarak (kimlik bilgisi cep telefonu) kayıt olunmayacağını ve kullanım yapılmayacağını, 16. Bir kişinin sadece bir kere uygulamayı yükleyebileceğini ve birden fazla kere yüklemeye çalışması halinde söz konusu olacak zararlardan doğan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, 17. Hizmet’in kullanılması için Beemo tarafından zorunlu olarak talep edilen Beemo nezdindeki cep telefonu bilgisini her zaman güncel tutacağını; 18. Beemo uygulamasının yüklü olduğu ve/veya kısa mesaj yolu ile uygulamayı kullandığı cep telefonuna ait numara bilgisinin Lehdar’lara bildirilmesine peşinen muvafakat ettiğini ve buna ek olarak Beemo’nun gerekli gördüğü diğer her türlü bilgiyi de gerek Lehdar gerekse diğer 3.kişiler ile paylaşmasını/aktarmasını ve bu bilgileri işlemesini kabul ettiğini, 19. Kullanılan Beemo Uygulaması’nın güvenliğini ve güvenlik seviyesini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek veya düşürebilecek hiçbir bilgiyi (Beemo ile ilgili bir şifre, cep telefonu numarası, Kimlik bilgileri vb.) üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını ve bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınacağını, 20. Platform’un ve Beemo hesabının başkası tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğini ve kendisi tarafından başkasına ait platform ve Beemo hesaplarının kullanılmayacağını, 21.  Kullanıcı Beemo’yu hileli kullanması ve güvenli kullanımına ilişkin yükümlülüklerini kasten veya ihmal ederek yerine getirmemesi halinde, ödeme işleminden doğan zararın tamamından sorumlu olduğunu, 22. Bilinmeyen kişilerden gelen SMS’lerin, wappush’ların veya linklerin açılmayacağını, güvenilir olmayan sitelerden cep telefonuna yazılım indirilmeyeceğini, 23. Cep telefonu aracılığıyla alınacak Hizmet ile ilgili işlemler esnasında, Beemo’nun, Beemo kayıtlarında tanımlı cep telefonu numarasından gelen SMS’lere itibar ederek işlem yapabileceğini, 24. SMS’lerinin herhangi bir nedenle Beemo’ya ulaşmamasından, Beemo’nun gönderdiği SMS mesajlarının kullanıcıya ulaşmamasından veya cep telefonu numarası değişikliklerinin Beemo’ya bildirilmemiş olmasından veya Beemo kayıtlarında Kullanıcının bildirdiği birden fazla cep telefonu numarasının bulunması nedeniyle ortaya çıkabilecek aksaklıklardan Banka’nın sorumlu olmayacağını, 25. Beemo’nun sisteminde kayıtlı telefon numarasının değiştirilmesi, cep telefonunun kaybolması, çalınması halinde Beemo’yu derhal yazılı olarak haberdar edeceğini, aksi takdirde doğabilecek zararların Beemo’nun sorumluluğu olmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını, 26. Cep telefonu aracılığıyla alınacak Hizmet ile ilgili işlemlerde Beemo kayıtlarında tanımlı cep telefonu numarasının doğruluğunun kontrol edilmesi ve güncel olmasının sağlanması, ayrıca cep telefonunun (SIM kart dahil) ve telefona gönderilen mesajların 3. şahıslara karşı güvenliğinin sağlanması hususlarında her türlü dikkat ve özeninin gösterilmesinin kendi sorumluluğunda olduğunu, 27. Platform üzerinde Kullanıcı hesabının herhangi bir zarara uğraması, şifrelerin 3. şahıslarca ele geçirilmesi veya hesap ile ilgili herhangi bir güvenlik sorunu olduğunun anlaşılması halinde Beemo’ya ait zarar gören veya görebilecek tüm ürün veya hizmetleri en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde kullanıma kapatmak ve hemen 0 850 885 09 69 no’lu müşteri hizmetleri aracılığıyla Beemo’ya bilgi vermekle yükümlü olduğunu, aksi takdirde gerek kendisi gerek Beemo ve 3. kişiler nezdinde gerçekleşecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu; 28.  Kullanıcı, kayıp veya çalıntı ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle 3. Kişiler tarafından kullanımlardan kaynaklanan yetkilendirilmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın yapacağı bildirimden önceki son 24 (yirmidört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımın 10 (yüzelli) Türk Lirasına kadar olan bölümünden Beemo’nun sorumlu olduğunu, 29. Beemo uygulamasında kullanılan cep telefonunun 3. kişilere karşı fiziki ve sanal güvenliğinin korunması ile ilgili sorumluluğun kendisine ait olduğunu; 30. Hizmet’in kullanıldığı Mobil Cihazın, tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil) güncel tutma ve Mobil Cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruyacağını, Şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için Mobil Cihazın Güvenliğine dikkat edeceğini, 31.. Beemo’nun, hileli veya yetkisiz kullanım şüphesi doğuran durumlarda Beemo Uygulamasını kullanıma kapabileceğini ve diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektij nedenlerin bulunması hali dışında konuya bilgilendireceğimi, kullanıma kapatılma sebebi ortadan kalkması halinde Beemo’nun Uygulaması’nı kullanıma açacağını, 32. Beemo’nun Hizmet üzerindeki tüm hukuki haklara, mülkiyet ve Hizmet kapsamında var olan tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere (işbu hakların kayıtlı olup olmadıklarına ve dünyanın neresinde var olduklarına bağlı olmaksızın) sahip olduğunu, 33.. Hizmet’in Beemo tarafından gizli olarak belirlenmiş bazı bilgileri de içerebileceğini ve işbu bilgileri Beemo’nun yazılı ön izni olmadan hiçbir şekilde açıklayamayacağını, 34.. Hizmet kapsamına ilave veya dahil edilen mülkiyet hakkı ilanlarını (telif hakları ve markalara ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere) kaldırmayacağını, gizlemeyeceğini veya değiştirmeyeceğini, 35. Hizmet’i kullandığı süre boyunca kendi tarafında gerekli güncel virüs korunma programlarını ve internet korunma hizmetlerini kullanacağını, 36. Hizmet’in, (bu Hizmetin bir sonucu olarak ya da bu Hizmet sayesinde), başka bir şahıs ya da şirket tarafından sunulan bir hizmet aracılığıyla kullanılması veya Hizmet’in kullanılabilmesi için aracı bir yazılımın indirilmesi ya da Hizmet’ten faydalanılmasını sağlayacak başkaca ürünlerin satın alınması söz konusu olabilir. Müşteri’nin ve Kullanıcı’nın bu diğer hizmetleri, yazılımı veya ürünlerin kullanımına yönelik diğer Hizmetleri sunan kişiler ile yapacağı sözleşmeler ve diğer hizmetin sunumuna ilişkin esaslar hakkında Beemo’nun herhangi bir hukuki sorumluluğu olmadığını, 37.  Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden verdiği talimatlar doğrultusunda Hizmet’i kullanılarak gerçekleştirdiği işlemlerden doğabilecek anlaşmazlıklarda Beemo kayıtları ve işlemin gerçekleştirildiği andaki değerinin esas alınacağını, 38. Hizmet’in herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Tarafların Hizmet’e dayalı olarak, sona erme tarihinden önce doğmuş hak ve yükümlülüklerinin ortadan kalkmayacağını, 39. Beemo, Sözleşme hükümlerinde yaptığı değişiklikleri 30(otuz) gün önceden Uygulama üzerinden Kullanıcı’ya bildirecek ve bu değişikliklere ilişkin onaylarını Uygulama üzerinden alacaktır. Söz konusu değişiklikler Uygulama üzerinden onaylandığı anda Kullanıcı için bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı 30(otuz) günlük sürenin sonuna kadar onay vermemesi halinde değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 40. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’nın uygulanacağını ve ihtilafların hallinde ISPARTA Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu, 41. Kullanıcı, gerçekleştirilen işlemler için işlem sonrasında Beemo uygulamasından ulaşabileceği “işlem geçmişi” menüsü aracılığıyla bilgileneceğini, 42. Kullanıcı Beemo’nun uygun gördüğü teknolojik altyapı/altyapılar kullanılarak, bulunduğu/ bulunacağı yer ve lokasyon bilgilerinin tespit edilmesini ve alınmasını, push ya da local notification v.s aracılığıyla bu bilgi ve veriler kullanılmak suretiyle bulunduğu/bulunacağı uygun lokasyonlarda (Ör: Üye İşyeri v.s), kendisine her türlü pazarlama, reklam, kampanya, ilan ve tanıtım mesajlarının iletilmesini, bu bilgi ve verilerin, başta bankacılık ürün ve hizmetlerin pazarlanması olmak üzere, her nevi pazarlama, reklam, tanıtım, ilan, kampanya ve/veya benzeri amaçlarla kullanılmasını, 43.  Kullanıcı, Sözleşme ve diğer ilgili belgeler kapsamında düzenlenen yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle kendisi ve 3. Kişiler nezdinde gerçekleşecek zararlardan Beemo’nun hiç bir şekilde sorumlu olmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle Beemo ve 3. Kişiler nezdinde gerçekleşen zararlardan meblağ sınırı olmaksızın sorumlu olduğunu, KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

 MADDE 5 PROGRAM ÜYELİĞİ

 1. Kullanıcılar’ın, BEEMO özelliklerinden, ÜYE İŞ YERİ kampanya ve imkanlarından yararlanabilmeleri için, internete erişimi (mobil veri iletişimi) açık akıllı mobil cihazlarına BEEMO Uygulamasını yükleyerek kendilerinden alınacak verileri ve uygulama kullanımındaki izinleri içeren bilgilendirmeleri ve işbu BEEMO Kullanım Koşulları’nı (Sözleşmesini) kabul etmelerinin yanı sıra, BEEMO tarafından akıllı cihazlarına kısa mesajla (SMS) veya uygulama üzerinden zaman zaman gönderilecek/gösterilecek kodları, şifre vb.lerini uygulamaya girmeleri ya da Üye İşyerlerinde göstermeleri / belirtmeleri gerekir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için, kural olarak Uygulamanın ve akıllı cihazların kablolu-kablosuz ve/veya mobil data ve/veya SMS iletişiminin açık olması, ÜYE’nin cihazından BEEMO uygulamasını kaldırması halinde ve cihazını değiştirdiği durumlarda (ÜYE, önceki cihazından uygulamayı kaldırmalıdır), Uygulama kurulumu sırasında ÜYE tarafından verilen cep telefonunun değişmesi halinde, yeni cihazına aynı usulleri izleyerek yeniden kurması gerekir.
 2. BEEMO mobil uygulamasından “BEEMO” sistemine üye olunabilir.
 3. Kullanıcılar, BEEMO’ya giriş yapmak için kendine ait cep telefonu, e-posta adresi, ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet ve üye gezinme bilgileri gibi kişisel verilerini doğru bir şekilde girmekle yükümlüdür.
 4. BEEMO üyelik kaydı, Kullanıcılardan herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilir. Kullanıcı, mobil uygulama kullanımı sırasında gerçekleşen her türlü iletişim ve haberleşme giderlerinden sorumludur. BEEMO tarafından bu ücretler hiçbir bir durumda karşılanmamaktadır.
  5. Kullanıcı, üyelik esnasında sağlamış olduğu cep telefonuna gelen aktivasyon kodunu başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonunun, Kullanıcı veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, BEEMO’nun suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6. Kullanıcı, BEEMO’ya üye olurken verdiği verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya Kullanıcı’nın o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden BEEMO’nun ve/veya ÜYE İŞYERLERİ’nin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.
  7. Kullanıcı, gerekli güncellemelerin yapılmaması halinde telefon hattının başkasına devri nedeniyle o güne kadar edindiği hakların ve ÖDÜL PUAN bakiyesinin kullanılması ile ilgili BEEMO ve/veya ÜYE İŞYERLERİ’ni sorumlu tutamayacaktır.
  8. Kullanıcı, BEEMO’ya üye olurken verdiği telefon numarası ile farklı bir e-posta adresinden kayıt olunması ve telefon numarasına gelen aktivasyon kodunun teyit edilmesi durumunda, farklı bir üyelik oluşturulacağını ve Kullanıcı tarafından daha önce sağlanmış olan telefon numarası ve e-posta adresi ile oluşturulan üyeliğin dondurulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nin eski hesabına ulaşamaması durumunda, talebi üzerine Kullanıcı’nin sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni cep telefonunu girebilmesi için BEEMO tarafından bir bağlantı gönderilecektir. Yeni cep telefonu bilgisinin doğru olarak girilmesi tamamıyla Kullanıcı’nin kendi sorumluluğundadır.
  9. Kullanıcı, kendilerine sağlanacak soyut ya da somut her türlü faydayı hiçbir şekilde paraya dönüştüremez, satamaz ve devredemezler. Böyle bir durumun tespitinde, sağlanan fayda derhal iptal edilecek ve dilerse BEEMO üyeliği derhal askıya alabilecek ya da feshedebilecektir.
  10. Üyelik sonrasında, Kullanıcı tarafından akıllı cihazın kaybedilmesi ya da çaldırılması, Kullanıcı’nin o güne kadar edindiği muhtelif hak ve/veya imkanların sona ermesine (kullanılmamış puanlarının geçerliliğini yitirmesi dahil) sebebiyet verebilecektir.
  11. Beemo A.Ş, BEEMO’nun şartlarını değiştirebilir, BEEMO’yu durdurabilir.
  12. BEEMO’ya üyelik Kullanıcı’ye özeldir, üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez, para ile satılamaz ve karşılığında nakit para talep edilemez.
  13. Kullanıcı, BEEMO’ya üye olarak reşit olduğunu ve sunulan hizmetleri satın alabilecek yaşta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. BEEMO tarafından Kullanıcılar’a yapılacak genel ve özel iletiler ve bildirimler, Uygulama’da yayınlandığı anda yapılmış sayılır ve geçerlilik kazanır. Kullanıcı’nin cihazının mobil (data) iletişime kapalı olması veya Uygulama’nın ileti alımlarına kapalı olması veya Kullanıcı’nin Uygulama’yı çalıştırmaması, geçici veya daimi olarak cihazını kullanmaması veya ulaşamaması sebebiyle, söz konusu bildirimleri alamaması ve bunların olumsuz sonuçları ile ilgili tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
  15. Kullanıcı, BEEMO çağrı merkezine bildirimde bulunmak kaydıyla ve e-posta yolu ile, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın, üyeliği sona erdirebilir. Bu durumda, üyeliği sona erecektir. Kullanıcı, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. E-posta yolu ile iletilen üyelik iptal talepleri, Kullanıcı’nin üye olurken verdiği telefon numarası üzerinden kendisiyle irtibat kurularak, çağrı merkezinde işleme alınarak gerçekleştirilecektir. (BEEMO Çağrı Merkezi Telefon: 0850 885 09 69 E-posta: destek@beemo.com.tr)
  16. Üyeliğin sona vermesi durumunda veya BEEMO Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona erdiği hallerde, üyeliği süresince kazanılan ödül puanlar ve ÜYE’ye kazandırılan haklar BEEMO tarafından silinecek, geri alınacak ve kendiliğinden kesin olarak sona erecektir.
  17. Kullanıcı’nin vefat etmesi veya fiilen BEEMO’yu kullanımının mümkün olmaması durumunda ve/veya BEEMO’nun kanunen fesh edilmesi veya tasfiyesi halinde ve/veya Beemo A.Ş’nin BEEMO’yu sonlandırması halinde, işbu Kullanım Koşulları kendiliğinden sona erecektir.
  18. İşbu BEEMO Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona erdiği hallerde BEEMO, Kullanıcı’dan herhangi bir tazminat veya ücret talep etmemektedir. Aynı şekilde Kullanıcılar da, BEEMO Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona ermesi halinde, BEEMO’dan herhangi bir tazminat vb. talepte bulunamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

MADDE 6 VERİ PAYLAŞIMI

 1. “BEEMO Kullanım Koşulları”nı ve “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni” ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; BEEMO’nun, tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. Ayrıca bu kişisel verilerinizin, gerekli ölçüde, alışveriş ve rezervasyon yapacağınız program ortağımız olan ÜYE İŞYERLERİ ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Ayrıca alışveriş bilgileriniz, üye olduktan sonra alışveriş yapacağınız program ortağımız olan ÜYE İŞYERLERİ tarafından da, BEEMO ile paylaşılacaktır. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. ÜYELER, kişisel verilerinin BEEMO tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. BEEMO söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.
 2. ÜYE sıfatıyla işbu BEEMO Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle, açık rızanızla elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisiyle aramızdaki hukuki ilişkiye istinaden bizimle paylaşılan konum verilerinizin, size çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız.
 3. BEEMO, ÜYE’nin paylaştığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. BEEMO, bu kapsamda ÜYE’nin sağladığı kişisel verileri “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”, işbu BEEMO Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. ÜYE, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni” https://beemo.com.tr/kvkk sitemizi inceleyebilir ya da kvkk@beemo.com.tr adresine elektronik posta göndererek KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

MADDE 7 DİĞER HÜKÜMLER

 • ÜYE, BEEMO’nun Hizmetler’inden faydalanırken ve Hizmetler’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu BEEMO Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm şartlara, BEEMO’nun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin, BEEMO dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 • ÜYE, BEEMO’da sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Cep telefonu, sadakat kartı, v.b.) güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, BEEMO’nin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmadığını kabul eder.
 • ÜYE, BEEMO’nun, hizmetin etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla, ÜYELER’in belirlemiş oldukları, sistemde kayıtlı isim, soyadı, cep telefonu, e-mail adresi, ilgili ÜYE İŞYERİ’nde yapılan alışveriş bilgilerini, hizmeti sağlayan ÜYE İŞYERLERİ ile paylaşacağını kabul eder. BEEMO, ÜYELER ve ÜYE İŞYERLERİ arasında, anılan verilerin paylaşımından dolayı yaşanabilecek “BEEMO” sistemi haricindeki uyuşmazlıklarda taraf ve bu uyuşmazlıklardan mesul değildir.
 • Beemo A.Ş, BEEMO’nun kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. ÜYE, BEEMO’ya bıraktığı yorumlarda, adının tam ve soyadının ilk harfinin paylaşılacağını kabul eder. BEEMO, söz konusu bilgilerle, ÜYE’nin üyelik bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu işlemler Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 • ÜYE, BEEMO’dan yararlandığı sırada, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, BEEMO ortamına eklediği, yorumların ve dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun 5651 Sayılı Kanun uyarınca kendisine ait olduğunu ve ÜYE İŞYERİ ile ÜYE arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, BEEMO’nun bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, BEEMO’nun bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp yayımlamamakta, sonradan silmekte serbest olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, Program’a eklenecek yazışma, konu başlıkları ile rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere, 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların BEEMO’ya devredildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, Program’a ekleyeceği, üçüncü kişilere ait görsellerin, düşüncelerin, telif hakkını haiz içeriklerin ve benzerlerinin sistemde izinsiz olarak kullanılmasından kendisinin sorumlu olacağını, BEEMO’nun buna ilişkin herhangi bir sorumluluğu olmadığını, BEEMO’nun gerekli tedbirlere başvurup, yasal süreç başlatabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, BEEMO tarafından sağlanan Hizmetler’de, bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle BEEMO’nun sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • BEEMO’nun kampanya, faydaları ve faydalardan yararlanma şartları, her ÜYE İŞYERİ’nde farklı olabilir ve değişebilir.
 • ÜYE İŞYERLERİ’nden (fiziki ve elektronik ticaret-mesafeli satış mağazaları vb.den) yapılacak alışveriş işlemleri, rezervasyon işlemleri ve bağlantılı işlemler (tüketici işlemleri) her bakımdan Beemo A.Ş dışında ve doğrudan ÜYE ile ÜYE İŞYERİ arasında olduğundan, alışveriş ve rezervasyon bedelleri ile, alışveriş ve rezervasyon ile ilgili diğer bedeller ÜYE’ye aittir.
 • BEEMO, ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYE’nin nam veya hesabına alım satım işlemi yapan veya aralarındaki satış işlemleri ile sair tüketici işlemlerine aracılık eden gibi bir konumda bulunmadığı gibi, ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYELER’e karşı bu konularda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur. Ancak, herhangi bir tarafa karşı herhangi bir maddi-hukuki edim, taahhüt ve sorumluluk üstlenmeksizin, fayda kullanımı ve benzeri hususlarda kendisine intikal ettirilmiş sorunlar ile ÜYE ve ÜYE İŞYERİ arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi ve sorunun çözümü için imkanları dahilinde yardımcı olabilir.
 • Beemo A.Ş, tüm bu tüketici işlemleri, tüketiciye yönelik işlemler ve herhangi bir aşaması veya neticesi açısından ilgili ÜYE İŞYERİ veya ÜYE’nin aracısı, vekili, komisyoncusu, acentesi, ortağı, pazarlamacısı, bayisi, temsilcisi vb değildir; ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYE’nin nam ya da hesabına alım satım işlemi yapan veya aralarındaki satış işlemleri ile sair tüketici işlemlerine aracılık eden gibi bir konumda (da) bulunmadığı gibi, ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYELER’e karşı bu konularda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur. Ancak, herhangi bir tarafa karşı herhangi bir maddi–hukuki edim, taahhüt ve sorumluluk üstlenmeksizin, Puan kazanımı ve kullanımı gibi hususlarda, kendisine intikal ettirilmiş sorunlar itibari ile, ÜYELER ile ÜYE İŞYERLERİ arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi, sorunun çözümü için imkanları dahilinde yardımcı olabilir.
 • BEEMO, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • BEEMO, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, işbu BEEMO Kullanım Koşulları’nı değiştirebilir, BEEMO sadakat programını durdurabilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir.
 • BEEMO, güvenlik şüphesi doğuran üye işlemlerinden dolayı ve/veya ÜYELER’in üye işlemleri yoluyla haksız kazanç elde ettiğinin ve/veya yapılan işlemlerin dolandırıcılık, sahtekârlık veya hile şüphesi taşıdığının tespit edilmesi durumunda, ilgili ÜYELER’in üyeliklerini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Böyle bir durumda BEEMO, ilgili ÜYELER hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili ÜYELER sorumlu olacaktır. Ayrıca ilgili ÜYELER, o güne kadar üyelik yoluyla kazanmış oldukları ödül puan vb. tüm haklarını kaybedeceklerdir.
 • Sistemin veya üyeliğin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı, BEEMO’nun ÜYELER’e veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Beemo A.Ş, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin, mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • BEEMO ÜYE İŞYERLERİ’nin sağladığı içerikten sorumlu değildir.
 • BEEMO, ÜYE’nin “www.beemo.com.tr” sistemi dışındaki web sitelerine veya mobil uygulamalara geçişini sağlayabilir. Bu takdirde ÜYE, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden BEEMO’nun sorumlu olmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE İŞYERİ’nin, BEEMO üzerinden ÜYE’ye iletişimini yaptığı ürün ve hizmetleri herhangi bir nedenle sağlayamaması durumunda, Beemo A.Ş hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • Beemo A.Ş, işbu BEEMO Kullanım Koşulları’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni kullanım koşullarının www.beemo.com.tr sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu BEEMO Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerden haberdar olmak ÜYE’nin sorumluluğundadır.

MADDE 7 YÜRÜRLÜLÜK

İşbu BEEMO Kullanım Koşulları, kullanıcının üyeliğinden itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

MADDE 1 TANIMLAR

Beemo : Aşağıda bilgileri yer alan Beemo A.Ş’ye ait markadır.

Ticaret Ünvanı : Beemo Yazılım İnternet Hizmetleri San ve Tic. A.Ş
Merkez Adresi : Gümüşsuyu Mah. Muhtar Kamil Sk. Basmacı Binası No:3/1 Beyoğlu / İSTANBUL
Mersis No : 160 156 457 100001

Beemo SMS Şifresi:

Beemo başlığı ile gönderilen doğrulama mesajlarının tamamına verilen isimdir.

Beemo Uygulaması/Hizmet:

Beemo kapsamında Mobil Ödeme Sistemi (“MÖS”) Beemo işyerlerinden ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan hizmetidir. Beemo uygulaması/Hizmet aracılığı ile ödemeler Türk Lirası (TL) üzerinden gerçekleştirilir.

Beemo Üye İşyeri:

Beemo ile Beemo Üye İşyeri Sözleşmesi’ni imzalayan ve Beemo üzerinden ödeme kabul eden fiziksel ve/veya online işyerleridir.

Sadakat Programı

Program’a, mobil uygulamayı indirmek suretiyle üye olan gerçek kişilere, Program’a dahil olan ÜYE İŞYERLERİ’nde ayrıcalıklar, indirimler, puan kazanımı, kampanyalar, hediyeler, çekilişler, duyurular ve ÜYE İŞYERLERİ’nde satılan ürünlerle ilgili içerikler vb. sunan pazarlama programını,

Hizmetler:

BEEMO bünyesinde ÜYE İŞYERLERİ tarafından, ÜYELER’in yararlanmasına ilişkin olarak sunulacak olan hizmetleri,

Genel Şartlar/Sözleşme:

Bu Sözleşme’nin bütün maddelerine birlikte verilen addır.

Kullanıcı / Üye:

İşbu BEEMO Kullanım Koşulları’nı kabul etmek suretiyle BEEMO’ya üye olan gerçek kişiyi,

Kişisel Veri:

BEEMO’ya üye olmak amacıyla, ÜYE’den alınan ad, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet bilgileri, ÜYE’nin konum verisi ve ÜYE’nin gezinme bilgilerini,

Ödül – Puan:

ÜYELER’in belirli üye işyerlerinde yaptıkları alışverişler veya restoran rezervasyonları üzerinden ve BEEMO tarafından belirlenecek farklı uygulamalarla kazanacakları puanları,

SMS:

Operatörlerin ara bağlantı anlaşması yaptığı diğer operatörlerdeki GSM abonelerine gönderilen en fazla 160 karakterli yazılı mesajlardır.

Taraflar:

Sözleşme kapsamında gerektiğinde Beemo ve Kullanıcı’ya birlikte verilen isimdir.

Yükseltilmiş Haklar:

Hizmet’in kullanıldığı Cihaz’ın fabrika çıkışı özelliklerinden daha fazlasını kullanabilmesini ve Mobil Cihaz’ın işletim sisteminde değişiklik yapabilmesini sağlayan yönetici (admin) haklarına verilen bir isimdir.

MADDE 2 KAPSAM

İş bu Sözleşme, Beemo Hizmeti’nin kullanımına ilişkin esas ve koşulları düzenlemektedir. Kullanıcılar, Hizmet’i kullanırken işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaklarını ve uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Beemo hizmetinden faydalanmak için Müşteri/Kullanıcı’nın iOS 9 ve üstü, Android 7.1 ve üstü ya da akıllı cihazlara sahip olması ve uygulama marketlerinden Beemo’yu telefonlarına indirmeleri gerekmektedir.

Kullanıcı Yükseltilmiş Hakları kullanabilmek amacıyla işletim sisteminde değişiklik yapması durumunda (İOS Jailbreak, Android Root vb.) bu tercihinin her türlü risk ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu konuda hiçbir şekilde Beemo’nun sorumlu olmadığını, bu nedenle ve/veya bununla bağlantılı nedenlerle doğabilecek finansal, parasal, maddi, manevi v.s her türlü zararlardan Beemo’nun sorumlu tutmayacağını, kabul ve beyan eder.

MADDE 3 BEEMO UYGULAMASININ KULLANIMINA İLİŞKİN ESAS VE KOŞULLAR

3.1 MOBİL ÖDEME SİSTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK İŞLEMLER

Beemo Uygulaması (“Uygulama”) üzerinden kullanılabilen Mobil Ödeme Sistemi (“MÖS”) bir ödeme aracı olup Kullanıcılar MÖS üzerinden Beemo İş yeri ödemesi işlemlerini gerçekleştirilebilmektedir.

3.1.1 Kullanıcıların MÖS Üzerinden Yapacakları İşlemler’e İlişkin Esaslar

Kullanıcılar, Mobil Uygulama üzerinden Beemo İş yeri ödemesi işlemlerini gerçekleştirebilir.

Kullanıcılar, Mobil Uygulama üzerinde yapacakları ödeme işlemleri için Beemo uygulamasına bağlı kredi ve banka (debit) kartı kaynaklarını kullanabilecektir.

Mobil Ödeme İşlemleri, NestPay tarafından sağlanmaktadır. NestPay ile Beemo arasındaki sözleşmeye bağlı olarak, entegrasyon işlemleri gerçekleştirilmekte ve mobil ödeme sistemi NestPay kontrolünde yürütülmektedir.

Ödeme işlemlerine ilişkin doğacak sorunlardan dolayı Beemo kesinlikle sorumlu gösterilemez.

3.1.1.2 MÖS’e Kredi Kartı Tanımlama:

MÖS’e kredi kartını tanımlayan Kullanıcı ilgili kredi kartında yeterli limit bulunması kaydıyla Beemo İş yeri’nden yaptığı mal ve hizmet alım bedellerini MÖS ile ödemek için MÖS’e tanımladığı kredi kartını kullanabilecektir.

Kullanıcı, MÖS’e birden fazla kredi kartı tanımlayabilecektir. Kullanıcının MÖS’e kredi kartı tanımlayabilmesi için Beemo uygulamasına üye olması, kart ekleme sözleşmesini kabul ederek, kredi ve banka kartlarını tanımlaması gerekmektedir.

Kullanıcının, Beemo’ya tanımladığı kredi kartı ile Beemo uygulaması üzerinden ödeme yapabilmesi için, harcamanın yapıldığı işyerinin de Beemo uygulamasını kullanan Üye İş yeri statüsünde olması gerekir.

MÖS’e tanımlanan kredi kartı ile yapılan ödemelerde, söz konusu ödeme tutarı Kullanıcının kredi kartının alışveriş limitine yansıtılacak olup söz konusu tutarın nakit avans şeklinde kullanımı söz konusu değildir.

Kullanıcı, banka / kredi kartlarının tanımladığında, kredi kartı bilgileri kesinlikle Beemo’nun sistemlerine kaydedilmemekte, saklanmamakta, Beemo bu güvenli hizmeti Mastercard’ın kart saklama ve ödeme platformu Masterpass ‘ten almaktadır. Kullanıcı kredi / banka kartı bilgilerini Masterpass’e tanımlamayı ve kart saklama hizmetinin Masterpass’ten alınmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, banka / kredi kartlarının tanımlanmasını talep ediyor ise, KREDİ / BANKA KARTI EKLEME HİZMET SÖZLEŞMESİ’ni tamamen okumayı ve adı geçen bu sözleşmede belirtilen usul ve şartları kabul ediyor ise; anılan KREDİ / BANKA KARTI EKLEME SÖZLEŞMESİ’ni onaylamayı ve ayrıca kendisinden talep edilen diğer bilgileri (Kart Ekle bölümünde, kart ismi, kart no, kartın son kullanma tarihi ve CVV/CVC2 bilgileri v.s gibi talep edilen bilgiler) usulüne uygun olarak girmeyi ve sağlamayı kabul ve beyan eder.

Bunların ardından elektronik ticaret işlemlerinin güvenliğinin artırılması amacıyla Visa ve MasterCard tarafından geliştirilmiş bir sistem olan 3D Secure olarak tanımlayabilir.

3.1.2 Kullanıcılar’ın MÖS Üzerinden Yapacakları İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar:

Kullanıcılar ise MÖS üzerinden Beemo İşyeri ödemesi işlemlerini gerçekleştirebilir.

3.1.3 Kullanıcıların Gerçekleştirebileceği Fonksiyonel İşlemler

3.1.3.1 PIN Kodu ile Uygulamaya Giriş

PIN kodu, Beemo uygulamasının güvenliğini arttırılmaya yönelik tasarlanmış olan bir fonksiyondur. Kullanıcılar, Beemo uygulamasına üye oldukları anda PIN kodu oluşturmak zorundadır. Uygulamaya, bu PIN kodu ile giriş yapmak zorunludur.

Kullanıcılar PIN kodu’nu üçüncü şahıslarla paylaşmayacaklarını kabul / beyan ederler. PIN Kodu’nun kullanıcı tarafından paylaşılması ve çalınması durumunda, Beemo’nun herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceği kullanıcı tarafından kabul edilmiştir.

Kullanıcı, dilediği zaman Ayarlar menüsü içerisinden PIN kodunu değiştirme hakkına sahiptir.

3.1.3.2 Yüz Tanıma veya Parmak İzi Tanıma ile Uygulamaya Giriş

Kullanıcının akıllı telefonu veya tabletindeki yazılımın desteklemesi halinde, kullanıcı Beemo’da geçerli olmak üzere Pin Kodu yerine yüz tanıma veya parmak izi okuma teknolojisini, Beemo’nun ayarlar menüsünden, Touch ID / Face ID tercihlerini aktif hale getirerek kullanabilir.

MADDE 4 GENEL ESASLAR

 1. Kullanıcı, Hizmet’i sadece Beemo’nun sağladığı platformlar üzerinden ve ilgili platformlarda yer alan talimatlara uygun kullanacağını, 2.Kullanıcı, Hizmet’i kullanırken Beemo’nun ilgili mevzuat çerçevesinde zaman zaman kendisinden talep edebileceği tüm belgeleri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak sağlayacağını, Beemo’nun bu bilgileri saklamak, işlemek ve ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili makamlara bildirmekle, aktarmakla yükümlü ve/veya yetkili olduğunu, 3. Kullanıcı Hizmet’i kullanmak için ilgili kanunlar çerçevesinde gerekli ehliyete sahip olduğunu ehliyetsizlikle ilgili hususlar Beemo’ya yazılı olarak ulaştırılmış olmadıkça Beemo’ya bu yüzden hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini, özellikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayınlanmış olmasının Beemo’ya, özel yazılı bildirim olmadıkça bağlamayacağını,4. Kullanıcı Hizmet’ten yararlanmak için Beemo’ya verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, Beemo’nun bu bilgilerin doğruluğuna güvenerek işlem yaptığını Beemo’nun bu sözleşme kapsamında verilen bilgi ve belgeleri en az on yıl süreyle istenildiği anda erişim sağlanacak şekilde kayıt altında tutacağını, işleyeceğini, 5. Kullanıcı, Hizmet kullanılması sureti ile gerçekleştirilecek işlemlerde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek her türlü işlem, hizmet için gerekli olan bilgi ve belgelerin, üçüncü şahıslarla paylaşılmasına peşinen muvafakat ettiğini, Beemo’nun işbu işlemler dışında yetkili olmayan kişilerin kişisel bilgi ve belgelere ulaşmaması adına gerekli önlemleri aldığını, Kullanıcı, işbu Sözleşme konusu işlemler ile ilgili her türlü masraf, vergi vb.nin kendisine ait olduğunu, 6. Beemo’nun Hizmet kullanıcılarına mümkün olan en iyi hizmeti verebilmek için sürekli kendini yenilemekte olduğunu ve bu nedenle, Kullanıcı’ya verdiği Hizmet’i, şekil ve içerik itibariyle ödeme hizmetine ilişkin değişiklik koşulları saklı kalmak kaydıyla her zaman önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebileceğini, 7. Hizmet kapsamında Beemo tarafından gönderilen SMS’lerin Beemo başlığı ile iletileceğini bildiğini, bunun dışında farklı bir başlık ile gelen SMS’lere itibar etmeyeceğini aksi halde söz konusu olacak zararlardan dolayı Beemo’nun sorumlu olmayacağını, 8. Hizmet’in, kanuni olmayan uygulamalar için kullanılmayacağını, 9. Beemo’nun kendisinden Hizmet’in kullanabilmesi için gerekli gördüğü bilgileri aktivasyon/kayıt işlemleri sırasında veya Hizmet’in sürekli kullanımı kapsamında her zaman ilgili platformlar üzerinden talep edebileceğini ve Beemo’ya verdiği bilgilerin her zaman tam, doğru ve güncel olacağını, Beemo tarafından açıkça izin verilmedikçe Hizmet’e Beemo’nun sağladığı platform/platformlar üzerinden sunulan arabirim haricinde hiçbir şekilde erişmeyeceğini, erişmeye teşebbüs etmeyeceğini, 10. Hizmet’e ve/veya Hizmet’e bağlı olan sunucu ve ağlara müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir faaliyet ile iştigal etmeyeceğini, Beemo tarafından ayrı bir sözleşme ile izin verilmediği müddetçe Hizmet’i işbu Sözleşme’de ve sair ilgili belgelerde belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayacağını, kullandırmayacağını, 11. Beemo’nun Kullanıcı bilgilerini herhangi bir kanal (e-mail vb) aracılığı talep etmediğini/etmeyeceğini bildiğini, bu nedenle e-mail ya da başka bir kanaldan kendisinden şifre bilgileri talep edildiği takdirde bu bilgileri paylaşmayacağını aksi halde söz konusu olan zararlardan kendisinin sorumlu olacağını, 12. Kullanıcı, Hizmet’e yönelik Beemo tarafından cep telefonuna gönderilen SMS’lerin başlığında yer alan ismin Beemo olduğunu kontrol etmeyi, gönderilen mesajın Beemo’dan geldiğinden emin olmadıkça mesajı yanıtlamayacağını ve talep edilen hususları yerine getirmeyeceğini, 13,. Üyelik ve işlem ücretleri ile detaylı güncel bilgiye ve işbu sözleşmeye www.beemo.com.tr adresinin altında yer alan ilgili sayfalardan ulaşılabileceğini bildiğini, internet sayfasında yer alan sözleşmenin sözleşme öncesi bilgilendirme yerine geçtiğini, 14. Hizmetler’e erişimde kullanılan şifrelerin korunması ve Hizmet kullanılarak gerçekleşen her türlü işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve şifresinin izinsiz kullanıldığını fark ettiği anda derhal Beemo’ya, (0 850 885 09 69 no’lu Beemo Müşteri Hizmetleri aracılığıyla) haber vereceğini, 15. Platform/Platformlar üzerinden hiçbir şekilde yanlış bilgi verilmeyeceğini veya başkasının kişisel bilgilerini kullanarak (kimlik bilgisi cep telefonu) kayıt olunmayacağını ve kullanım yapılmayacağını, 16. Bir kişinin sadece bir kere uygulamayı yükleyebileceğini ve birden fazla kere yüklemeye çalışması halinde söz konusu olacak zararlardan doğan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, 17. Hizmet’in kullanılması için Beemo tarafından zorunlu olarak talep edilen Beemo nezdindeki cep telefonu bilgisini her zaman güncel tutacağını; 18. Beemo uygulamasının yüklü olduğu ve/veya kısa mesaj yolu ile uygulamayı kullandığı cep telefonuna ait numara bilgisinin Lehdar’lara bildirilmesine peşinen muvafakat ettiğini ve buna ek olarak Beemo’nun gerekli gördüğü diğer her türlü bilgiyi de gerek Lehdar gerekse diğer 3.kişiler ile paylaşmasını/aktarmasını ve bu bilgileri işlemesini kabul ettiğini, 19. Kullanılan Beemo Uygulaması’nın güvenliğini ve güvenlik seviyesini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek veya düşürebilecek hiçbir bilgiyi (Beemo ile ilgili bir şifre, cep telefonu numarası, Kimlik bilgileri vb.) üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını ve bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınacağını, 20. Platform’un ve Beemo hesabının başkası tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğini ve kendisi tarafından başkasına ait platform ve Beemo hesaplarının kullanılmayacağını, 21.  Kullanıcı Beemo’yu hileli kullanması ve güvenli kullanımına ilişkin yükümlülüklerini kasten veya ihmal ederek yerine getirmemesi halinde, ödeme işleminden doğan zararın tamamından sorumlu olduğunu, 22. Bilinmeyen kişilerden gelen SMS’lerin, wappush’ların veya linklerin açılmayacağını, güvenilir olmayan sitelerden cep telefonuna yazılım indirilmeyeceğini, 23. Cep telefonu aracılığıyla alınacak Hizmet ile ilgili işlemler esnasında, Beemo’nun, Beemo kayıtlarında tanımlı cep telefonu numarasından gelen SMS’lere itibar ederek işlem yapabileceğini, 24. SMS’lerinin herhangi bir nedenle Beemo’ya ulaşmamasından, Beemo’nun gönderdiği SMS mesajlarının kullanıcıya ulaşmamasından veya cep telefonu numarası değişikliklerinin Beemo’ya bildirilmemiş olmasından veya Beemo kayıtlarında Kullanıcının bildirdiği birden fazla cep telefonu numarasının bulunması nedeniyle ortaya çıkabilecek aksaklıklardan Banka’nın sorumlu olmayacağını, 25. Beemo’nun sisteminde kayıtlı telefon numarasının değiştirilmesi, cep telefonunun kaybolması, çalınması halinde Beemo’yu derhal yazılı olarak haberdar edeceğini, aksi takdirde doğabilecek zararların Beemo’nun sorumluluğu olmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını, 26. Cep telefonu aracılığıyla alınacak Hizmet ile ilgili işlemlerde Beemo kayıtlarında tanımlı cep telefonu numarasının doğruluğunun kontrol edilmesi ve güncel olmasının sağlanması, ayrıca cep telefonunun (SIM kart dahil) ve telefona gönderilen mesajların 3. şahıslara karşı güvenliğinin sağlanması hususlarında her türlü dikkat ve özeninin gösterilmesinin kendi sorumluluğunda olduğunu, 27. Platform üzerinde Kullanıcı hesabının herhangi bir zarara uğraması, şifrelerin 3. şahıslarca ele geçirilmesi veya hesap ile ilgili herhangi bir güvenlik sorunu olduğunun anlaşılması halinde Beemo’ya ait zarar gören veya görebilecek tüm ürün veya hizmetleri en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde kullanıma kapatmak ve hemen 0 850 885 09 69 no’lu müşteri hizmetleri aracılığıyla Beemo’ya bilgi vermekle yükümlü olduğunu, aksi takdirde gerek kendisi gerek Beemo ve 3. kişiler nezdinde gerçekleşecek tüm zararlardan sorumlu olduğunu; 28.  Kullanıcı, kayıp veya çalıntı ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle 3. Kişiler tarafından kullanımlardan kaynaklanan yetkilendirilmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın yapacağı bildirimden önceki son 24 (yirmidört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımın 10 (yüzelli) Türk Lirasına kadar olan bölümünden Beemo’nun sorumlu olduğunu, 29. Beemo uygulamasında kullanılan cep telefonunun 3. kişilere karşı fiziki ve sanal güvenliğinin korunması ile ilgili sorumluluğun kendisine ait olduğunu; 30. Hizmet’in kullanıldığı Mobil Cihazın, tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil) güncel tutma ve Mobil Cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruyacağını, Şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için Mobil Cihazın Güvenliğine dikkat edeceğini, 31.. Beemo’nun, hileli veya yetkisiz kullanım şüphesi doğuran durumlarda Beemo Uygulamasını kullanıma kapabileceğini ve diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektij nedenlerin bulunması hali dışında konuya bilgilendireceğimi, kullanıma kapatılma sebebi ortadan kalkması halinde Beemo’nun Uygulaması’nı kullanıma açacağını, 32. Beemo’nun Hizmet üzerindeki tüm hukuki haklara, mülkiyet ve Hizmet kapsamında var olan tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere (işbu hakların kayıtlı olup olmadıklarına ve dünyanın neresinde var olduklarına bağlı olmaksızın) sahip olduğunu, 33.. Hizmet’in Beemo tarafından gizli olarak belirlenmiş bazı bilgileri de içerebileceğini ve işbu bilgileri Beemo’nun yazılı ön izni olmadan hiçbir şekilde açıklayamayacağını, 34.. Hizmet kapsamına ilave veya dahil edilen mülkiyet hakkı ilanlarını (telif hakları ve markalara ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere) kaldırmayacağını, gizlemeyeceğini veya değiştirmeyeceğini, 35. Hizmet’i kullandığı süre boyunca kendi tarafında gerekli güncel virüs korunma programlarını ve internet korunma hizmetlerini kullanacağını, 36. Hizmet’in, (bu Hizmetin bir sonucu olarak ya da bu Hizmet sayesinde), başka bir şahıs ya da şirket tarafından sunulan bir hizmet aracılığıyla kullanılması veya Hizmet’in kullanılabilmesi için aracı bir yazılımın indirilmesi ya da Hizmet’ten faydalanılmasını sağlayacak başkaca ürünlerin satın alınması söz konusu olabilir. Müşteri’nin ve Kullanıcı’nın bu diğer hizmetleri, yazılımı veya ürünlerin kullanımına yönelik diğer Hizmetleri sunan kişiler ile yapacağı sözleşmeler ve diğer hizmetin sunumuna ilişkin esaslar hakkında Beemo’nun herhangi bir hukuki sorumluluğu olmadığını, 37.  Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden verdiği talimatlar doğrultusunda Hizmet’i kullanılarak gerçekleştirdiği işlemlerden doğabilecek anlaşmazlıklarda Beemo kayıtları ve işlemin gerçekleştirildiği andaki değerinin esas alınacağını, 38. Hizmet’in herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Tarafların Hizmet’e dayalı olarak, sona erme tarihinden önce doğmuş hak ve yükümlülüklerinin ortadan kalkmayacağını, 39. Beemo, Sözleşme hükümlerinde yaptığı değişiklikleri 30(otuz) gün önceden Uygulama üzerinden Kullanıcı’ya bildirecek ve bu değişikliklere ilişkin onaylarını Uygulama üzerinden alacaktır. Söz konusu değişiklikler Uygulama üzerinden onaylandığı anda Kullanıcı için bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı 30(otuz) günlük sürenin sonuna kadar onay vermemesi halinde değişiklikleri kabul etmiş sayılır. 40. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’nın uygulanacağını ve ihtilafların hallinde ISPARTA Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu, 41. Kullanıcı, gerçekleştirilen işlemler için işlem sonrasında Beemo uygulamasından ulaşabileceği “işlem geçmişi” menüsü aracılığıyla bilgileneceğini, 42. Kullanıcı Beemo’nun uygun gördüğü teknolojik altyapı/altyapılar kullanılarak, bulunduğu/ bulunacağı yer ve lokasyon bilgilerinin tespit edilmesini ve alınmasını, push ya da local notification v.s aracılığıyla bu bilgi ve veriler kullanılmak suretiyle bulunduğu/bulunacağı uygun lokasyonlarda (Ör: Üye İşyeri v.s), kendisine her türlü pazarlama, reklam, kampanya, ilan ve tanıtım mesajlarının iletilmesini, bu bilgi ve verilerin, başta bankacılık ürün ve hizmetlerin pazarlanması olmak üzere, her nevi pazarlama, reklam, tanıtım, ilan, kampanya ve/veya benzeri amaçlarla kullanılmasını, 43.  Kullanıcı, Sözleşme ve diğer ilgili belgeler kapsamında düzenlenen yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle kendisi ve 3. Kişiler nezdinde gerçekleşecek zararlardan Beemo’nun hiç bir şekilde sorumlu olmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle Beemo ve 3. Kişiler nezdinde gerçekleşen zararlardan meblağ sınırı olmaksızın sorumlu olduğunu, KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

 MADDE 5 PROGRAM ÜYELİĞİ

 1. Kullanıcılar’ın, BEEMO özelliklerinden, ÜYE İŞ YERİ kampanya ve imkanlarından yararlanabilmeleri için, internete erişimi (mobil veri iletişimi) açık akıllı mobil cihazlarına BEEMO Uygulamasını yükleyerek kendilerinden alınacak verileri ve uygulama kullanımındaki izinleri içeren bilgilendirmeleri ve işbu BEEMO Kullanım Koşulları’nı (Sözleşmesini) kabul etmelerinin yanı sıra, BEEMO tarafından akıllı cihazlarına kısa mesajla (SMS) veya uygulama üzerinden zaman zaman gönderilecek/gösterilecek kodları, şifre vb.lerini uygulamaya girmeleri ya da Üye İşyerlerinde göstermeleri / belirtmeleri gerekir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için, kural olarak Uygulamanın ve akıllı cihazların kablolu-kablosuz ve/veya mobil data ve/veya SMS iletişiminin açık olması, ÜYE’nin cihazından BEEMO uygulamasını kaldırması halinde ve cihazını değiştirdiği durumlarda (ÜYE, önceki cihazından uygulamayı kaldırmalıdır), Uygulama kurulumu sırasında ÜYE tarafından verilen cep telefonunun değişmesi halinde, yeni cihazına aynı usulleri izleyerek yeniden kurması gerekir.
 2. BEEMO mobil uygulamasından “BEEMO” sistemine üye olunabilir.
 3. Kullanıcılar, BEEMO’ya giriş yapmak için kendine ait cep telefonu, e-posta adresi, ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet ve üye gezinme bilgileri gibi kişisel verilerini doğru bir şekilde girmekle yükümlüdür.
 4. BEEMO üyelik kaydı, Kullanıcılardan herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilir. Kullanıcı, mobil uygulama kullanımı sırasında gerçekleşen her türlü iletişim ve haberleşme giderlerinden sorumludur. BEEMO tarafından bu ücretler hiçbir bir durumda karşılanmamaktadır.
  5. Kullanıcı, üyelik esnasında sağlamış olduğu cep telefonuna gelen aktivasyon kodunu başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonunun, Kullanıcı veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, BEEMO’nun suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6. Kullanıcı, BEEMO’ya üye olurken verdiği verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya Kullanıcı’nın o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden BEEMO’nun ve/veya ÜYE İŞYERLERİ’nin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.
  7. Kullanıcı, gerekli güncellemelerin yapılmaması halinde telefon hattının başkasına devri nedeniyle o güne kadar edindiği hakların ve ÖDÜL PUAN bakiyesinin kullanılması ile ilgili BEEMO ve/veya ÜYE İŞYERLERİ’ni sorumlu tutamayacaktır.
  8. Kullanıcı, BEEMO’ya üye olurken verdiği telefon numarası ile farklı bir e-posta adresinden kayıt olunması ve telefon numarasına gelen aktivasyon kodunun teyit edilmesi durumunda, farklı bir üyelik oluşturulacağını ve Kullanıcı tarafından daha önce sağlanmış olan telefon numarası ve e-posta adresi ile oluşturulan üyeliğin dondurulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nin eski hesabına ulaşamaması durumunda, talebi üzerine Kullanıcı’nin sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni cep telefonunu girebilmesi için BEEMO tarafından bir bağlantı gönderilecektir. Yeni cep telefonu bilgisinin doğru olarak girilmesi tamamıyla Kullanıcı’nin kendi sorumluluğundadır.
  9. Kullanıcı, kendilerine sağlanacak soyut ya da somut her türlü faydayı hiçbir şekilde paraya dönüştüremez, satamaz ve devredemezler. Böyle bir durumun tespitinde, sağlanan fayda derhal iptal edilecek ve dilerse BEEMO üyeliği derhal askıya alabilecek ya da feshedebilecektir.
  10. Üyelik sonrasında, Kullanıcı tarafından akıllı cihazın kaybedilmesi ya da çaldırılması, Kullanıcı’nin o güne kadar edindiği muhtelif hak ve/veya imkanların sona ermesine (kullanılmamış puanlarının geçerliliğini yitirmesi dahil) sebebiyet verebilecektir.
  11. Beemo A.Ş, BEEMO’nun şartlarını değiştirebilir, BEEMO’yu durdurabilir.
  12. BEEMO’ya üyelik Kullanıcı’ye özeldir, üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez, para ile satılamaz ve karşılığında nakit para talep edilemez.
  13. Kullanıcı, BEEMO’ya üye olarak reşit olduğunu ve sunulan hizmetleri satın alabilecek yaşta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. BEEMO tarafından Kullanıcılar’a yapılacak genel ve özel iletiler ve bildirimler, Uygulama’da yayınlandığı anda yapılmış sayılır ve geçerlilik kazanır. Kullanıcı’nin cihazının mobil (data) iletişime kapalı olması veya Uygulama’nın ileti alımlarına kapalı olması veya Kullanıcı’nin Uygulama’yı çalıştırmaması, geçici veya daimi olarak cihazını kullanmaması veya ulaşamaması sebebiyle, söz konusu bildirimleri alamaması ve bunların olumsuz sonuçları ile ilgili tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
  15. Kullanıcı, BEEMO çağrı merkezine bildirimde bulunmak kaydıyla ve e-posta yolu ile, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın, üyeliği sona erdirebilir. Bu durumda, üyeliği sona erecektir. Kullanıcı, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. E-posta yolu ile iletilen üyelik iptal talepleri, Kullanıcı’nin üye olurken verdiği telefon numarası üzerinden kendisiyle irtibat kurularak, çağrı merkezinde işleme alınarak gerçekleştirilecektir. (BEEMO Çağrı Merkezi Telefon: 0850 885 09 69 E-posta: destek@beemo.com.tr)
  16. Üyeliğin sona vermesi durumunda veya BEEMO Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona erdiği hallerde, üyeliği süresince kazanılan ödül puanlar ve ÜYE’ye kazandırılan haklar BEEMO tarafından silinecek, geri alınacak ve kendiliğinden kesin olarak sona erecektir.
  17. Kullanıcı’nin vefat etmesi veya fiilen BEEMO’yu kullanımının mümkün olmaması durumunda ve/veya BEEMO’nun kanunen fesh edilmesi veya tasfiyesi halinde ve/veya Beemo A.Ş’nin BEEMO’yu sonlandırması halinde, işbu Kullanım Koşulları kendiliğinden sona erecektir.
  18. İşbu BEEMO Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona erdiği hallerde BEEMO, Kullanıcı’dan herhangi bir tazminat veya ücret talep etmemektedir. Aynı şekilde Kullanıcılar da, BEEMO Kullanım Koşulları’nın herhangi bir surette sona ermesi halinde, BEEMO’dan herhangi bir tazminat vb. talepte bulunamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

MADDE 6 VERİ PAYLAŞIMI

 1. “BEEMO Kullanım Koşulları”nı ve “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni” ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; BEEMO’nun, tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. Ayrıca bu kişisel verilerinizin, gerekli ölçüde, alışveriş ve rezervasyon yapacağınız program ortağımız olan ÜYE İŞYERLERİ ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Ayrıca alışveriş bilgileriniz, üye olduktan sonra alışveriş yapacağınız program ortağımız olan ÜYE İŞYERLERİ tarafından da, BEEMO ile paylaşılacaktır. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. ÜYELER, kişisel verilerinin BEEMO tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. BEEMO söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.
 2. ÜYE sıfatıyla işbu BEEMO Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle, açık rızanızla elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisiyle aramızdaki hukuki ilişkiye istinaden bizimle paylaşılan konum verilerinizin, size çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız.
 3. BEEMO, ÜYE’nin paylaştığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. BEEMO, bu kapsamda ÜYE’nin sağladığı kişisel verileri “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”, işbu BEEMO Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. ÜYE, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni” https://beemo.com.tr/kvkk sitemizi inceleyebilir ya da kvkk@beemo.com.tr adresine elektronik posta göndererek KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

MADDE 7 DİĞER HÜKÜMLER

 • ÜYE, BEEMO’nun Hizmetler’inden faydalanırken ve Hizmetler’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu BEEMO Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm şartlara, BEEMO’nun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin, BEEMO dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 • ÜYE, BEEMO’da sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Cep telefonu, sadakat kartı, v.b.) güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, BEEMO’nin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmadığını kabul eder.
 • ÜYE, BEEMO’nun, hizmetin etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla, ÜYELER’in belirlemiş oldukları, sistemde kayıtlı isim, soyadı, cep telefonu, e-mail adresi, ilgili ÜYE İŞYERİ’nde yapılan alışveriş bilgilerini, hizmeti sağlayan ÜYE İŞYERLERİ ile paylaşacağını kabul eder. BEEMO, ÜYELER ve ÜYE İŞYERLERİ arasında, anılan verilerin paylaşımından dolayı yaşanabilecek “BEEMO” sistemi haricindeki uyuşmazlıklarda taraf ve bu uyuşmazlıklardan mesul değildir.
 • Beemo A.Ş, BEEMO’nun kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. ÜYE, BEEMO’ya bıraktığı yorumlarda, adının tam ve soyadının ilk harfinin paylaşılacağını kabul eder. BEEMO, söz konusu bilgilerle, ÜYE’nin üyelik bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu işlemler Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 • ÜYE, BEEMO’dan yararlandığı sırada, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, BEEMO ortamına eklediği, yorumların ve dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun 5651 Sayılı Kanun uyarınca kendisine ait olduğunu ve ÜYE İŞYERİ ile ÜYE arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, BEEMO’nun bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, BEEMO’nun bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp yayımlamamakta, sonradan silmekte serbest olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, Program’a eklenecek yazışma, konu başlıkları ile rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere, 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların BEEMO’ya devredildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, Program’a ekleyeceği, üçüncü kişilere ait görsellerin, düşüncelerin, telif hakkını haiz içeriklerin ve benzerlerinin sistemde izinsiz olarak kullanılmasından kendisinin sorumlu olacağını, BEEMO’nun buna ilişkin herhangi bir sorumluluğu olmadığını, BEEMO’nun gerekli tedbirlere başvurup, yasal süreç başlatabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, BEEMO tarafından sağlanan Hizmetler’de, bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle BEEMO’nun sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • BEEMO’nun kampanya, faydaları ve faydalardan yararlanma şartları, her ÜYE İŞYERİ’nde farklı olabilir ve değişebilir.
 • ÜYE İŞYERLERİ’nden (fiziki ve elektronik ticaret-mesafeli satış mağazaları vb.den) yapılacak alışveriş işlemleri, rezervasyon işlemleri ve bağlantılı işlemler (tüketici işlemleri) her bakımdan Beemo A.Ş dışında ve doğrudan ÜYE ile ÜYE İŞYERİ arasında olduğundan, alışveriş ve rezervasyon bedelleri ile, alışveriş ve rezervasyon ile ilgili diğer bedeller ÜYE’ye aittir.
 • BEEMO, ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYE’nin nam veya hesabına alım satım işlemi yapan veya aralarındaki satış işlemleri ile sair tüketici işlemlerine aracılık eden gibi bir konumda bulunmadığı gibi, ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYELER’e karşı bu konularda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur. Ancak, herhangi bir tarafa karşı herhangi bir maddi-hukuki edim, taahhüt ve sorumluluk üstlenmeksizin, fayda kullanımı ve benzeri hususlarda kendisine intikal ettirilmiş sorunlar ile ÜYE ve ÜYE İŞYERİ arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi ve sorunun çözümü için imkanları dahilinde yardımcı olabilir.
 • Beemo A.Ş, tüm bu tüketici işlemleri, tüketiciye yönelik işlemler ve herhangi bir aşaması veya neticesi açısından ilgili ÜYE İŞYERİ veya ÜYE’nin aracısı, vekili, komisyoncusu, acentesi, ortağı, pazarlamacısı, bayisi, temsilcisi vb değildir; ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYE’nin nam ya da hesabına alım satım işlemi yapan veya aralarındaki satış işlemleri ile sair tüketici işlemlerine aracılık eden gibi bir konumda (da) bulunmadığı gibi, ÜYE İŞYERLERİ veya ÜYELER’e karşı bu konularda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur. Ancak, herhangi bir tarafa karşı herhangi bir maddi–hukuki edim, taahhüt ve sorumluluk üstlenmeksizin, Puan kazanımı ve kullanımı gibi hususlarda, kendisine intikal ettirilmiş sorunlar itibari ile, ÜYELER ile ÜYE İŞYERLERİ arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi, sorunun çözümü için imkanları dahilinde yardımcı olabilir.
 • BEEMO, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • BEEMO, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, işbu BEEMO Kullanım Koşulları’nı değiştirebilir, BEEMO sadakat programını durdurabilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir.
 • BEEMO, güvenlik şüphesi doğuran üye işlemlerinden dolayı ve/veya ÜYELER’in üye işlemleri yoluyla haksız kazanç elde ettiğinin ve/veya yapılan işlemlerin dolandırıcılık, sahtekârlık veya hile şüphesi taşıdığının tespit edilmesi durumunda, ilgili ÜYELER’in üyeliklerini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Böyle bir durumda BEEMO, ilgili ÜYELER hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili ÜYELER sorumlu olacaktır. Ayrıca ilgili ÜYELER, o güne kadar üyelik yoluyla kazanmış oldukları ödül puan vb. tüm haklarını kaybedeceklerdir.
 • Sistemin veya üyeliğin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı, BEEMO’nun ÜYELER’e veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Beemo A.Ş, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin, mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • BEEMO ÜYE İŞYERLERİ’nin sağladığı içerikten sorumlu değildir.
 • BEEMO, ÜYE’nin “www.beemo.com.tr” sistemi dışındaki web sitelerine veya mobil uygulamalara geçişini sağlayabilir. Bu takdirde ÜYE, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden BEEMO’nun sorumlu olmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE İŞYERİ’nin, BEEMO üzerinden ÜYE’ye iletişimini yaptığı ürün ve hizmetleri herhangi bir nedenle sağlayamaması durumunda, Beemo A.Ş hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • Beemo A.Ş, işbu BEEMO Kullanım Koşulları’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni kullanım koşullarının www.beemo.com.tr sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu BEEMO Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerden haberdar olmak ÜYE’nin sorumluluğundadır.

MADDE 7 YÜRÜRLÜLÜK

İşbu BEEMO Kullanım Koşulları, kullanıcının üyeliğinden itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

Beemo’yu indir,hızlı ve temassız öde,ayrıca harcadıkça kazan!